Regulamin konkursu SOS

Regulamin konkursu SOS dla Maluszka i Mamy w Akademii Maluszka i MamyPATRES S.C.Postanowienia ogólne1. Organizatorem konkursu jest PATRES S.C. ul. Liliowa 32 R, 15-697 Białystok, NIP: 96621363292. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.4. Konkurs jest prowadzony na stronie www. https://www.facebook.com/maluszekimama (zwanej dalej “Fanpage”)Warunki uczestnictwa1. W konkursie mogą brać udział […]

Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Dnia …………………………………roku imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………… adres:………………………………………………………………………………………………….. telefon:………………………………………email:……………………………………………… numer zamówienia:………………………………..data odbioru:…………………….. Patres S.C. ul. Liliowa 32R 15-597 Warszawa NIP: 9662136329 mama@akademiamaluszkaimamy.pl Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o sprzedaży następujących produktów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Podpis INFORMACJE NA TEMAT PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie […]

Informacje o prawach konsumenta

INFORMACJE Z ART. 12 USTAWY Z 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach art. 21 w zw. z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dalej Ustawa, informujemy, że: Zawarłeś umowę, której przedmiotem jest nabycie produktu za cenę̨ wskazaną na fakturze lub rachunku. Pełne dane sprzedawcy: Patres S.C. z siedzibą […]

Regulamin

Regulamin REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU AKADEMIAMALUSZKAIMAMY.PL INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego akademiamaluszkaimamy.pl prowadzonego przez Patres S.C. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Liliowa 32R, NIP: 9662136329, REGON: 385240817, e-mail: mama@akademiamaluszkaimamy.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie: Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia […]

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies Skoro trafiłeś do tej zakładki, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych w Sieci. Wiedz, że dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Szanując Twój czas, przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniamy jak obchodzimy się z powierzonymi mi przez Ciebie danymi osobowymi. […]

Akademia Maluszka i Mamy

Instrukcja Obsługi Maluszka w Pigułce podana przez położne Kasia Haraburda i Kasia Kitlasz-Baczyńska:   W końcu nadejdzie chwila, na którą tak długo czekaliście: tuż po narodzinach będziesz mogła przytulić swojego maluszka. Będzie to moment, który zapamiętasz na zawsze – przecież właśnie trzymasz w ramionach swój największy skarb.