FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dnia …………………………………roku

imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………

adres:…………………………………………………………………………………………………..

telefon:………………………………………email:………………………………………………

numer zamówienia:………………………………..data odbioru:……………………..

Patres S.C.

ul. Liliowa 32R

15-597 Warszawa

NIP: 9662136329

mama@akademiamaluszkaimamy.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o sprzedaży następujących produktów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

Podpis

INFORMACJE NA TEMAT PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia odebrania Produktu.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować Patres S.C. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Liliowa 32R, NIP: 9662136329, REGON: 385240817, e-mail: mama@akademiamaluszkaimamy.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą lub na adres e-mail.
  3. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy otrzymasz zwrot wszystkich uiszczonych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż oferowany jako najtańszy sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację
  1. Zwrot płatności otrzymasz przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wybierzesz inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.