INFORMACJE Z ART. 12 USTAWY Z 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach art. 21 w zw. z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dalej Ustawa, informujemy, że:

 1. Zawarłeś umowę, której przedmiotem jest nabycie produktu za cenę̨ wskazaną na fakturze lub rachunku.
 2. Pełne dane sprzedawcy: Patres S.C. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Liliowa 32R, NIP: 9662136329, REGON: 385240817.
 3. Kontakt zapewniamy poprzez e-mail mama@akademiamaluszkaimamy.pl lub pod numerem telefonu +48 512 165 890.
 4. Zapłaty dokonałeś z góry (przed wysyłką towaru), zgodnie z postanowieniami Regulaminu udostępnionego na stronie internetowej akademiamaluszkaimamy/regulamin/ (§ 4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA).
 5. Możesz zareklamować towar zgodnie z postanowieniami Regulaminu udostępnionego na stronie internetowej akademiamaluszkaimamy/regulamin/ (§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY). Pamiętaj, że mamy obowiązek dostarczyć Towar bez wad.
 6. Do skorzystania z Produktów elektronicznych może być konieczne: (a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (b) zainstalowana przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript, (c) włączona obsługa cookies w przeglądarce, (d) dostęp do Internetu, (e) zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, (f) możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 7. Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia odebrania Produktu (§ 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY).
 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą lub na adres e-mail.
 9. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 10. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 11. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy otrzymasz zwrot wszystkich uiszczonych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy sposób dostarczenia) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Poniesiesz tylko koszty odesłania rzeczy.
 13. Zwrot płatności otrzymasz przy użyciu takich samych sposobów płatności,jakie zostały przez Ciebie użytew pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wybierzesz inne rozwiązanie. Możemy Wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. W przypadku problemów w sprawie rozstrzygnięcia z nami sporu, możesz uzyskać bezpłatną pomoc od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Możesz także zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.